Latvijas sociālās informācijas portāls - Social.lv

Burtu lielums
  • Lielāks teksts
  • Normāls teksts
  • Mazāks teksts

Noteikumi un Autortiesības

E-pasts: Drukāt

Noteikumi

"Social.lv" neuzņemas atbildību par lietotāju pievienotajiem komentāriem un patur tiesības tos dzēst ja tie ir:
1. neētiski komentāri
2. komentāri, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda
3. cilvēka godu un cieņu aizskarošus komentāi
4. rasu un nāciju naidu kurinoši komentāri

"Social.lv" aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus un atsauces:
1. Ievērot morāles un pieklājības normas
2. Nekurināt un neaicināt uz rasu naidu
3. Iztikt bez rupjībām
4. Cienīt citus

Iesūtot un publicējot informāciju "Social.lv" portāla lapās, jūs nododat visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā.

"Social.lv" patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.

Autortiesības

Social.lv redakcija rūpējas, lai publicētā informācija būtu precīza un uzticama, tomēr, ņemot vērā, ka daļa no publicētās informācijas tiek piegādāta, pateicoties sadarbības partneriem, “Social.lv” redakcija negarantē informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanas iespējamajām sekām.

Portālā "Social.lv" ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez atbilstošām atsaucēm ir aizliegta.
Informācijai, ko izplata internetā, ir jāpievieno atsauce vai HTML kods, kas norādītu ka informācija ir pārbublicēta no portāla “Social.lv”

Ja vēlaties izmantot Social.lv publicētos materiālus, lūdzu sazinieties ar redakciju

Iesūtot un publicējot informāciju “Social.lv” portāla lapās, jūs nododat Social.lv redakcijai visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā.
"Social.lv" patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.

   

Social.lv citā valodā

English French German Russian Latvian Lithuanian Estonian

Sadarbība

TV-Programma

Latvijas karte

NRA

Dzirklstele

Jelgavniekiem

Auseklis

Druva - Cēsu rajona laikraksts

Bauskas dzīve

Brīvā Daugava

Kurzemes Vārds

Kurzemnieks

Staburags

Latgales laiks

Neatkarīgās Tukuma ziņas

Zemgales ziņas

Ziemeļlatvija

TV Spektrs

Vidusdaugavas televīzija

Latvijas Kristīgais radio

Makramē Skola